Introductie

In 2006 verscheen de Historische Canon van Nederland, een overzicht van thema’s van ‘wat iedereen in elk geval zou moeten weten van de geschiedenis en cultuur van Nederland’. Daarna verscheen canon op canon, zowel met een landelijk, regionaal als lokaal karakter. In het Gooi zagen de canons van Hilversum en Tussen Vecht en Eem het licht. In het naburige Eemland verwelkomden we de canons van Bunschoten-Spakenburg & Eemdijk en die van Eemnes.
Dergelijke regionale of lokale canons laten zien dat de vensters op dat niveau een andere betekenis hebben dan de nationale geschiedenis. Per tijdsperiode en per streek zijn andere onderwerpen van belang.

De Canon van Huizen

Huizen heeft tot nu toe geen Historische Canon, terwijl het een heel bijzondere plaats is, uniek binnen het Gooi, met een specifieke cultuur, religie en een bijzonder ambachtelijk leven (boeren, vissers, bouwers, de handel). Huizen onderscheidt zich sterk van de andere Gooise gemeenten onder andere door de religie.
Huizen heeft zo’n rijke historie dat er veel is “wat iedereen in elk geval over Huizen zou moeten weten” betreffende de geschiedenis en cultuur.
Er zijn wel publicaties verschenen over standaardonderwerpen, zoals visserij, molen, klederdracht en haven, maar niet in een samenhangende historische context.
De Canon van Huizen richt zich op de voor het dorp bepalende, belangrijke en beslissende historische gebeurtenissen en wil een bijdrage leveren aan het historisch bewustzijn van de Huizer bevolking.

Er is nog een argument om een Canon voor Huizen te maken: Nederland ondertekende in 2012 het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed en heeft zich hiermee verplicht tot het in kaart brengen van het belangrijkste immaterieel culturele erfgoed en tot het nemen van maatregelen om dit erfgoed en de mensen die het uitdragen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Juniorversie

In 2020 verscheen een schitterend kijk-lees-doe-boek voor de jeugd. Het beslaat 100 pagina’s, geheel in kleur, met veel foto’s. Pieter Hogenbirk heeft tekeningen gemaakt. Het zijn 20 vensters geworden en tevens zijn er per venster 3 opdrachten. Er worden vragen gesteld over de leestekst, de jeugd kan ‘zelf op pad’ naar bijvoorbeeld musea, botterwerf, haven en dergelijke. Ook is er een DOEN-opdracht met puzzels, knutselen of iets lekkers bakken.

Het boek is uitstekend geschikt om op scholen gebruikt te worden bij cultuureducatie.

Voor meer informatie, mail ons